Projekty

Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit v Chibolya

V červenci 2010 začalo Njovu ve spolupráci s místními obyvateli budovat první Centrum mimoškolního vzdělávání a volnočasových aktivit v chudinské čtvrti Chibolya hlavního města Lusaky v Zambii. Cílem centra je poskytnout neformální vzdělání a volnočasové aktivity dětem ulice. Ty většinou mají svůj domov, rodina se o ně však nestará a v mnoha případech ani neposílá do školy. Děti tak tráví všechen svůj čas potloukáním na ulici, což vede k sociopatologickým jevům jako je kriminalita, závislost na drogách nebo prostituce. Centrum proto poskytuje těmto dětem základní vzdělání, osvojuje jim hygienické a sociální návyky a motivuje je k efektivnímu trávení volného času.

V tzv. neformálních třídách jsou vyučovány základní školní znalosti a dovednosti. Škola je určena pro děti, které nemohou navštěvovat oficiální školu z důvodu nedostatečného finančního zázemí, nedostupnosti školního vzdělání dáno vzdáleností nebo nezájmu způsobeného psychickým stresem.

Volnočasové aktivity probíhají v odpoledních hodinách a o víkendech. Zahrnují různé sporty jako je fotbal, tanec a další aktivity jako je výtvarný kroužek nebo čtenářský klub. Mezi nejvíce oblíbené sportz patřé trénink boxu a netballu, což je velmii populární hra po celé Zambii. Děti těchto dvou posledních sportů jsou natolik dobré, že se v současnosti účastní na Národním zambijském šampionátu.

Projekt je financován finančními i materiálními dary soukromých dárců. Vedoucí kroužků jsou místní dobrovolníci, ale i čeští dobrovolníci z Jihočeské university. Aktivním vyplněním času, pracovníci projektu dítěti částečně nahrazují nepodnětné rodinné zázemí, a podporují tak jejich správný a aktivní rozvoj.

12968066_1189440794430107_3193953465751906848_o12977048_1189442027763317_3132667138270437994_o

Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů v Chomě a Monze

Projekt je zaměřen na rozvoj drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného využití zemědělské techniky pro produkci pícnin. Zlepšení produkce krmiva a technologie chovu poskytne farmářům možnosti navýšení příjmů ze živočišné výroby a tím zlepšení své ekonomické a sociální situace. V dlouhodobé perspektivě projekt podporuje zajištění místní potravinové bezpečnosti, diversifikaci zemědělské produkce a zvýšení nutričního složení stravy. Součástí projektu je participativní spolupráce s cílovými skupinami, organizace školení, metodická podpora a supervize při zavádění doporučených postupů. Projekt zahrnuje i dodávku zemědělské techniky pro produkci pícnin a přípravu krmiva pro dojný skot.

Tento projekt realizuje Mendelova univerzita v Brně v Jižní provincii, v regionech Choma a Monze za podpory České rozvojové agentury.  Projekt je realizován ve spolupráci s Choma District Dairy Cooperative, Monze Dairy Cooperative, Ministry of Agriculture and Livestock Lusaka a Golden Valley Agricultural Research Trust. Jedná se o tříletý projekt, jež začal v listopadu 2014.

Njovu zajišťuje chod projektu přímo v místě realizace prostřednictvím expertní týmu, který poskytuje poradenství v oblasti práci s komunitou a cílovými skupinami v Zambii, komunikace a navázání vztahů s komunitou a organizaci školení a workshopů. Expertní tým je složen z místních lidí, kteří se specializují na práci s komunitou, rozvoj venkova, chov zvířat nebo management rozvojových projektů.

Informace o zaměstnancích:

Markéta Smrčková – Programme manager, smrckova.marketa@gmail.com

Bestone Munkombwe – Project coordinator, bestmunkombwe@gmail.com

Mary Imumba – Project officer, mariahlisa12@gmail.com

Trevor  – Field Officer, Choma, trevor_hams@yahoo.com

Pelekelo Mubila – Field Officer, Monze, pelekelomubila@gmail.com

18449351_1657299054310943_6678861220506229039_o18404203_1657299260977589_8645562493639064575_o

Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Mongu

Projekt zřídil a současně stále provozuje bezplatné řemeslné kurzy v oborech pekař, elektrikář a krejčí jako obdobu českého učňovského vzdělání. Učňovské centrum bylo vybudováno v okrese Mongu v Západní provincii Zambie. Hlavní myšlenkou projektu je poskytnout mladým lidem ve věku 15 až 30 let odborné učňovské vzdělání tak, aby měli větší šanci uplatnit se na místním trhu práce. Projekt nastartoval výuku v roce 2011 a za celou dobu trvání prošlo učňovskou výukou až na 600 studentů.

V roce 2013 byly vedle pokračující výuky pro každý z oborů zřízeny učňovské obchody, které přispívají ke spolufinancování projektu a zároveň zvyšují dostupnost pekařských a textilních produktů a elektrikářských a údržbářských služeb. Výrobní provozy mají také studentům poskytnout unikátní prostředí pro získání praktických dovedností v oboru.

Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Mongu je rozvojový projekt České rozvojové agentury, jehož posláním je poskytovat bezplatné řemeslné kurzy mladým lidem, kteří by si za normálních okolností podobný kurz nemohli vzhledem ke své sociální situaci dovolit a pomoci jim získat ekonomickou nezávislost. Cílem projektu je skrze individuální pomoc povzbudit ekonomický růst v okrese Mongu a přispět k rozvoji Západní provincie, jenž je nejméně vyvinutým regionem Zambie.

Informace o zaměstnancích:

Kamila Hejlíková – Project manager, kamila.hejlik@gmail.com

Chishiba Mafuka – Project assistant, 0976 688371

Rexton Kafunya – Lecturer (Power electrical), 0978 141906

Namakau Msiska – Lecturer (Power electrical), 0977 548948

Karen Pumulo – Lecturer (Tailoring), 0977 548948

Namakau Chinseu – Lecturer (0978 490425)

Nalumino Saloba – Hardware manager, 0972 156735

Inutu Inambao – Tailoring manager, 0977 141171

Deborah Milupi – Bakery manager, 0973 135929

IMAG0483IMAG0492

Dětský domov Malého Noe v Mongu

V roce 2014 byl v rámci projektu Centra učňovských kurzů postaven dětský domov Malého Noe. Tento projekt je napojen na již existující projekt učňovského centra Njovu v Mongu s cílem pomáhat dětem v Zambii, které nemají rodiče. Poskytnout jim rodinné zázemí a vzdělání, aby byly v dospělosti schopni zabezpečit vlastní rodinu. Děti budou odcházet z našeho dětského domova s výučním listem a znalostmi z podnikání. V současnosti žije v dětském domově Malého Noe osm chlapců a jedna holčička, kterou Njovu dostalo do péče ihned po narození v prosinci 2016.

Projekt zaštiťuje Nadace Malý Noe, jež vznikla v květnu 2007 a ve své činnosti pomáhá dětem sociálně i zdravotně znevýhodněným. Působí převážně v Olomouckém kraji a nově i v Zambii. Děti z dětského domova Malého Noe jsou také podporování skrze adopci na dálku a dalších českých institucí. Například Základní škola U Školy v Liberci v dubnu 2017 uspořádala sbírku a vybrala 20 tisíc korun na podporu dětí z dětského domova Malého Noe.

Obyvatelé dětského domova:

Lagos Pensulo – Care keeper, „daddy“

Salome Mwaanka – Care keeper, „mummy“

Děti:

Enock Pelekelo (*2011)

Inambao Maliwa (*2010)

Lubinda Mande (*2006)

Mundia Mande (*2003)

Muyoba Mande (*2010)

Samba Makele (*2010)

Njekwa Kakanda (*2011)

Tino Simupande (*2005)

a Angel (*prosinec 2016)

IMAG0487IMAG0213